กฤษณา ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา


ติดต่อ 02-2410265

เมนูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น & เย็นตาโฟ

ก๋วยเตี๊ยวลูกชิ้นปลาน้ำแห้งต้มยำ

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา น้ำ/แห้ง/ต้มยำ

เกี๊ยวปลาน้ำแห้งต้มยำ

เกี๊ยวปลาล้วน แห้ง/น้ำ/ต้มยำ/เย็นตาโฟ

ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาน้ำแห้งต้มยำ

ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา น้ำ/แห้ง/ต้มยำ/เย็นตาโฟ

เกาเหลาลูกชิ้นปลาน้ำแห้งต้มยำ

เกาเหลาลูกชิ้นปลา น้ำ/แห้ง/ต้มยำ/เย็นตาโฟ

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเย็นตาโฟน้ำแห้งต้มยำ

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเย็นตาโฟ
น้ำ/แห้ง/ต้มยำ

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเย็นตาโฟน้ำแห้งต้มยำ

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ใส่สาหร่ายทะเล
น้ำ/แห้ง/ต้มยำ

เมนูทานเล่น & ลูกชิ้นลวกจิ้ม

ลูกชิ้นปลารวมมิตร

ลูกชิ้นปลารวมมิตร

เกี๊ยวปลา

เกี๊ยวปลา

ฮือก๋วยนึ่ง

ฮือก๋วยนึ่ง

ฮือก๋วยทอด

ฮือก๋วยทอด

ลูกชิ้นสาหร่าย

ลูกชิ้นสาหร่าย

ลูกชิ้นกุ้ง

ลูกชิ้นกุ้ง

ลูกชิ้นเห็ดหอม

ลูกชิ้นเห็ดหอม

ลูกชิ้นปลา

ลูกชิ้นปลา

หนังปลาทอดกรอบ

หนังปลาทอดกรอบ

เกี๊ยวกรอบ

เกี๊ยวกรอบ